Home - Product informatie - Ruckus - Ruckus Beamflex Technologie

Heeft u vragen?


Neem contact met ons op

030 669 1221

Start een chatgesprek


Ruckus BeamFlex Technologie

De access points van Ruckus Wireless beschikken over het unieke BeamFlex: een technologie die het bereik, de snelheid en de stabiliteit van WiFi-verbindingen vergroot. Ook in omgevingen waar een goede WiFi-connectie over het algemeen moeilijk te realiseren is, kan op deze manier een goede verbinding worden opgezet. Denk hierbij aan omgevingen met staal, beton en een grote hoeveelheid gebruikers.

Wat is BeamFlex?

BeamFlex is een slimme antennetechniek van Ruckus, waarbij in plaats van 1 of 2 grote antennes gebruik wordt gemaakt van meerdere kleine antennedeeltjes. Het voordeel hiervan is dat er veel meer unieke zendpatronen gecreëerd kunnen worden. Zo kan het access point de best mogelijke WiFi-paden naar de apparaten analyseren en creëren en direct naar de gewenste richting zenden. Dit zorgt ervoor dat het bereik, de snelheid en stabiliteit van de WiFi-verbinding worden verbeterd.

Bij plotselinge interferentie kan direct overgeschakeld worden op een ander zendpatroon. Het WiFi-netwerk is hierdoor veel minder kwetsbaar voor de invloed van andere radiosignalen. Klassieke access points zonder BeamFlex technologie zenden hun signalen lukraak rond en zijn zich niet bewust van hun ontvangers.
  

Hoe werkt BeamFlex?

Bij BeamFlex wordt geen rond zendpatroon gevormd, zoals dat gebeurt bij reguliere omni/rondstralende access points. In plaats daarvan wordt bij het uitzenden rekening gehouden met de locatie van de client en de aanwezigheid van interferentie. Door het signaal te dempen wordt interferentie voorkomen of geminimaliseerd. Het vermogen dat hierbij bespaard is, wordt vervolgens gebruikt om een versterkt signaal aan de client te leveren (zie afbeelding rechts).

Op onderstaande afbeelding is te zien hoe normale access points of routers omgaan met de ingebouwde radio’s en de externe antennes. Daarnaast is te zien hoe Ruckus omgaat met dezelfde hoeveelheid radio’s en hoe deze radio’s zijn aangesloten op het antennesysteem. Dit geeft aan dat er veel meer antennecombinaties mogelijk zijn, terwijl bij andere access points of routers het patroon geheel afhankelijk is van een antenne met slechts 1 antennepatroon.
BeamFlex

 
 
 
BeamFlex antennepatroon

Verschil tussen BeamFlex en Beamforming

Reguliere access points maken gebruik van Beamforming. Bij Beamforming wordt steeds hetzelfde patroon uitgezonden door een antenne, ervan uitgaande dat de client dit signaal ook ontvangt. Bij BeamFlex wordt het signaal steeds aangepast aan de omgeving zodat eindgebruikers altijd genieten van het beste bereik.

Een andere beperking van Beamforming is dat dit alleen werkt bij 11ac clients, terwijl BeamFlex werkt bij alle soorten clients, waaronder 11b/g of b/g/n. Aangezien 11ac momenteel maar zeer beperkt ondersteund wordt, is de toegevoegde waarde van Beamforming dus gering. De andere voor- en nadelen worden hieronder genoemd. <a href="https://data.kommago.nl/img/upload/Wifishop/Ruckus_Wireless_BeamFlex_smart_antenne_technologie.pdf" target="_blank">Lees hier meer over BeamFlex technologie.</a>
 
BeamFlex Beamforming
BeamFlex versus Beamforming
  • Gerichte antennepatronen per client
  • Voorkomt interferentie en storingen
  • Verbeterde signaalsterkte en stabiliteit
  • Werkt op alle soorten clients: 11 a/b/g/n/ac, 1-4 streams
  • Kan zowel horizontaal als verticaal uitzenden
  • Algemeen zendpatroon per client
  • Kans op interferentie en storingen
  • Geen voordeel voor 1-stream clients (o.a. smartphones en tv's)
  • Wordt beperkt ondersteund op 11n/ac clients
  • Kan alleen horizontaal uitzenden
 

Service

Contact

Bestelproces

Algemene informatie