Usp icon

Kopen op rekening voor zakelijke klanten

Usp icon

Professioneel advies, 20+ jaar ervaring

Usp icon

Gratis verzending

Wet- en regelgeving voor beveiligingscamera’s

Wet- en regelgeving voor beveiligingscamera’s

Regelmatig worden beveiligingscamera’s ingezet op straat, in winkels en op andere openbare locaties om de veiligheid te vergroten. Het is echter niet toegestaan om overal en altijd te filmen. Om de privacy van personen te beschermen, zijn daarom speciale wetten gemaakt. Deze wetgeving heeft niet alleen betrekking op het gebruik van bewakingscamera’s en cameratoezicht, maar geldt ook voor iedereen die fotografeert of filmt op openbare en privélocaties.

Camerawetgeving

Je dient altijd een wettelijke grondslag te hebben voor het gebruik van een beveiligingscamera. Camera's mogen pas ingezet worden als minder ingrijpende middelen niet effectief blijken en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor toezicht of bewaking. De belangrijkste wetten gaan dan ook over de verwerking van de (persoons)gegevens die verkregen worden via camera’s. Je moet altijd een afweging maken tussen de bescherming van privacy en het doel van de beelden die gemaakt worden. Volgens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet mag privacy van personen alleen geschonden worden als cameratoezicht daadwerkelijk noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. Een voorbeeld hiervan is cameratoezicht in sportstadions of op luchthavens om de veiligheid van personen te garanderen. Het algemeen belang, een veilige openbare ruimte, gaat hier boven het individuele belang van privacy.

Waar mag ik filmen?

Filmen in de openbare ruimte

Opzettelijk personen filmen of fotograferen in de openbare ruimte is wettelijk gezien niet toegestaan, maar er zijn uitzonderingen. Als je duidelijk met een bord aangeeft dat er sprake is van cameratoezicht, mag je personen filmen. Doe je dit niet, dan ben je strafbaar. Permanent een webcam voor jouw raam hangen om personen op straat te filmen, is niet toegestaan. Echter, als de camera op voldoende afstand staat, zodat mensen niet herkend kunnen worden, dan mag je wel filmen.

Filmen op het werk

De werkplek is een besloten omgeving waar je niet zomaar werknemers mag fotograferen of filmen. Zij moeten gewezen worden op het feit dat er een camera aanwezig is, omdat cameratoezicht een verwerking van persoonsgegevens is. Je moet dus over een redelijke rechtvaardiging beschikken en deze uiteenzetten in een cameraprotocol voor jouw werkomgeving.

Medewerkers filmen met een verborgen camera

Het is niet toegestaan om werknemers te filmen met een verborgen camera zonder specifieke aanleiding. Een uitzondering kan onderzoek naar een misdrijf zijn. Als er bijvoorbeeld uit jouw magazijn gestolen wordt en er sterke vermoedens zijn dat werknemers erbij betrokken zijn, mag een verborgen camera worden ingezet. Hiervoor gelden echter drie belangrijke beperkingen:

  • De werkgever moet proberen alleen die locaties en die personen vast te leggen die relevant zijn.
  • De werkgever dient de werknemers te informeren door aan te geven dat er sprake is van cameratoezicht. Dit kun je melden in een nieuwsbrief, een bord bij de ingang of doorgeven aan de OR.
  • De werkgever moet kunnen aantonen dat er geen andere oplossing mogelijk is dan verborgen camera’s.

Filmen in en rondom de eigen woning

Filmen in jouw eigen tuin of huis valt niet onder de regels omtrent filmen in de openbare ruimte. Volgens het Wetboek van Strafrecht is elk opzettelijk filmen of fotograferen in woningen of niet-publieke ruimtes verboden, tenzij dit duidelijk is aangekondigd. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit is het niet verboden om een camera op te hangen in en rond woningen of flats ter beveiliging. Als je duidelijk met een bord in de tuin of bij de deur van jouw woning aangeeft dat er camera’s hangen, mag je dus wel filmen.

Over het algemeen geldt ook voor privé-opnamen in en rondom jouw huis dat je deze niet zomaar openbaar mag maken. Dit mag alleen wanneer er sprake is van noodzaak of als je toestemming hebt gekregen van de gefilmde personen. Mocht er bij jou ingebroken worden en je beschikt over beelden van een (verborgen) camera, dan mogen deze opnamen gebruikt worden als bewijsmateriaal. Een andere uitzonderingssituatie zou bijvoorbeeld het filmen van de babysitter kunnen zijn, indien er redelijke gronden bestaan om aan te nemen dat deze een kind mishandelt en je bewijsmateriaal wilt verzamelen. De buurvrouw filmen als zij in de achtertuin zit of over straat loopt, is dus niet toegestaan. In dit geval is er namelijk geen aantoonbaar belang. Tevens heeft zij je geen toestemming gegeven om haar te filmen.

Politie en gemeente

De politie mag personen in het geheim filmen als er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. De officier van justitie moet wel toestemming hebben gegeven. Gemeenten mogen camera’s gebruiken als die noodzakelijk zijn om de openbare orde te kunnen handhaven. Maar gemeenten mogen niet zomaar overal filmen. Camera’s mogen alleen worden ingezet op plaatsen ‘die voor iedereen toegankelijk zijn’.

Beelden vrijgeven

Samenvattend is het dus in bepaalde gevallen toegestaan om camera’s op te hangen en te filmen. Let op: noch bedrijven, noch burgers mogen zomaar videobeelden vrijgeven door deze aan allerlei mensen te tonen of op internet te plaatsen. Als de door jou gemaakte opnamen strafbare feiten tonen, mag je deze overdragen aan de politie. Zelfs als deze beelden illegaal verkregen zijn.

Contact

Heb je nog vragen over het gebruik van beveiligingscamera's of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw persoonlijke situatie? Neem dan gerust contact op met Netcamshop via info@netcamshop.nl of telefoonnummer 030-6691224.