Usp icon

Kopen op rekening voor zakelijke klanten

Usp icon

Professioneel advies, 20+ jaar ervaring

Usp icon

Gratis verzending

CPR regelgeving: Nieuwe brandklassen voor kabels

CPR regelgeving: Nieuwe brandklassen voor kabels

De EU stelt in de Construction Product Regulation (CPR) eisen aan de brandveiligheid van bouwmaterialen, waaronder kabels. De bedoeling van de CPR norm (EN 50575) is dat al het materiaal wordt getest op brandeigenschappen en dat kan worden aangetoond tot welke Europese (brand)klasse het materiaal behoort. Zo kan duidelijke informatie worden verstrekt over de brandveiligheid van producten die men gebruikt in bouwwerken en elektrotechnische installaties. De eisen aan de brandveiligheid gelden al sinds 1 juli 2016. De overgangsperiode duurde tot juli 2017.

Diverse (brand)klassen voor bekabeling

Momenteel moet gebouwbekabeling dus aan de brandveiligheidseisen voldoen én moet duidelijk zijn tot welke brandklasse de kabels behoren. Elk Europees land mag per gebruiksfunctie van gebouwen en ruimtes zelf bepalen tot welke brandklasse bekabeling moet horen. De klassen zijn in Nederland vastgelegd in de NEN 8012 norm, die betrekking heeft op hoe de kabels reageren bij brand. Er wordt gekeken in welke mate de kabels een bijdrage leveren aan de brand én er wordt gelet op de rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en de zuurgraad van de gassen die vrijkomen bij brand (a). Hieronder zie je de klassen, waarvan B2, C, D, E in Nederland gehanteerd worden.

Indeling van kabels naar reactie op vuur volgens CPR norm (EN 50575)

2024-04-10 14_02_22-Routershop - Brandklassen voor kabels.png

Indeling volgens NEN 8012

2024-04-10 14_04_17-Routershop - Brandklassen voor kabels.png

Kabel met connector of plug?

Kabels die aan één of twee zijden een connector of plug hebben, vallen niet onder de CPR regeling. Op de verpakkingen mag dan ook geen certificering worden vermeld die duidt op de regeling. De certificering geldt namelijk alleen voor kabels die permanent in gebouwen of constructies vastzitten. Mocht je echter de connectoren van een patchkabel verwijderen en de kabel alsnog in een dergelijke omgeving gebruiken, dan geldt de regeling wél.

Meer informatie over CPR en de brandklassen?

Ben je zelf op zoek naar brandveilige bekabeling? Dan kun je contact opnemen met onze specialisten via 030 669 1222 of stuur een e-mail naar info@routershop.nl. Zij geven je graag antwoord op je vragen. Voor veel gestelde vragen kun je eventueel ook kijken op de website van de Federatie voor Elektrotechniek (Fedet), die een FAQ-lijst heeft opgesteld om de markt van de juiste informatie te voorzien.